TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010 A Répcelak belterület 86 számú főút melletti területének komplex városképi fejlesztése

Kedvezményezett:        Répcelak Város Önkormányzata által vezetett konzorcium
Konzorciumi tag:          Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Megítélt támogatás:     151.318.324 Ft
Támogatás mértéke:     100%
Megvalósítási időszak: 2017.06.15 - 2018.12.15
 
A projekt célja és rövid összefoglalása:
Répcelak város Önkormányzata a hivatkozott közfeladatok vonatkozásában kiemelt feladatának tekinti a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása kapcsán meglévő zöldterületeinek fejlesztését, minőségi bővítését, továbbá a kereskedelmi/szolgáltató funkciójú terek megújítását, figyelemmel az idegenforgalmi szempontokra is. Az M86-os út megépülésével a város fő közlekedési tengelye áthelyeződik, a régi 86-os nyomvonala teher mentesül, ez által az út menti területek felértékelődhetnek a csökkenő zaj, rezgés és szaghatás miatt. A tervezett beruházással Répcelak belterület 86 számú fő út melletti területének komplex városképi fejlesztése történik meg a meglévő zöldterületek minőségi fejlesztésével, városi zöld felületek növelésével, klímatűrő növényzet telepítésével, a csapadékvíz összegyűjtésével és elvezetésével, továbbá a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges utcabútorok beszerzésével. Továbbá a meglévő, állapotából következően alulhasznosított területeken a belvárosi területek közvetlen és közvetett kereskedelmi-szolgáltató funkciójának erősítése az alapinfrastruktúra megújításával: meglévő parkolók felújításával, buszöböl átépítésével, energiatakarékos közvilágítás kiépítésével.
A hozzávetőlegesen 0,5 hektáros területű akcióterület a 86-os számú fő út melletti területeket foglalja magába. Az akcióterület lakosságszáma: 141 személy. A területre elsősorban kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületek a jellemzőek.
OTÉK szerinti terület-felhasználási besorolás: gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató, övezet. Rendezési terv szerint: GKSZ-001 jelű
A kereskedelmi/szolgáltató funkciójú tér megújítása a közvetlen és közvetett gazdaságélénkítést is szolgálja a környező vállalkozások elérhetőségének javításával, a kereskedelem és szolgáltatásfejlesztésével, melynek következménye a foglalkoztatottság várható növelése, vonzó, támogató befektetői környezet megteremtése.
A pályázat keretén belül az épületeken nem változtatunk, azok környezetét újítjuk meg funkciójuknak megfelelően. A terület városközponti jellege, és az üzletek jelenléte miatt nagyméretű közlekedő felületeket alakítanánk ki, mégis a tervezett állapot szerint a zöldfelületek minősége nagymértékben javul. A gyepfelületeket sok helyen talajtakaró cserjékkel váltjuk ki, sövényeket és virágágyakat létesítünk, valamint a Petőfi Sándor utcával párhuzamosan városképileg is meghatározó fasort telepítünk. A teraszok melletti kordonos fákkal további árnyékot biztosítunk. Az üzletsor mögötti parkoló szabályos kialakításával rendezett zöldfelületek jönnek létre, ahol cserjéket és fákat telepítünk. A háromszintes növényállomány kialakításával nemcsak a terület megjelenésén javítunk, hanem az üzletsor mikroklímáját is kedvezően befolyásoljuk.
 
 
Önállóan támogatható tevékenységek:
 1. Zöld infrastruktúra hálózat keretében épített térelemek (padok, támfal) megvalósítása
 2. A városi zöld infrastruktúra hálózat részeként a klímahatást is befolyásoló vízfelület (szökőkút) kialakítása
 3. A projektterület zöldterületeinek megújítása
 4. Kereskedelmi/szolgáltató tér és alkotórészei megújítása
 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
 1. Zöldterületek, park használatához szükséges utcabútorok beszerzése
 2. A projekt területén energiatakarékos közvilágítás kialakítása, megújítása
 3. A fejlesztésre kerülő, rekreációt szolgáló szabadtéri építmények (pl. szökőkút) kialakításához kapcsolódó szennyvízelvezetés, vízellátás felújítása, kiépítése
 4. Belváros csapadékcsatorna rekonstrukció
 5. Projekt területén belüli, a közlekedést biztosító önkormányzati út forgalomcsillapító megoldásokkal történő felújítása
 6. A fejlesztésre kerülő úthoz kapcsolódóan a zöldterület használatát segítő, a zöld infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztések. 

Tájékoztató

 
 

Közbeszerzési ajánlattételi eljárás


Képgaléria

 • 24241
 • 24028
 • 24073
 • 24040
 • 24091
 • 24037
 • 24143
 • 24225
 • 24100
 • 24043
 • 24019
 • 24070
 • 24146
 • 24122
 • 24094